Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2017)90 phút

Xì Trum: ...

Trại Rock Mùa Hè 2 - Camp Rock 2: The Final Jam (2010)108 phút

Trại Rock ...

Kế Hoạch Bảo Vệ Công Chúa - Princess Protection Program89 phút

Kế Hoạch ...

Trại Rock - Camp Rock94 phút

Trại Rock ...