Ngày Thảm Họa - Ranh Giới Mong Manh - D - Day (2015)Full 20/20 VIETSUB

Ngày Thảm ...

Nữ Tổng Thống Hàn Quốc - Dae Mul (2010)Full 24/24 VietSub

Nữ Tổng ...

Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao - Star In My Heart (1997)Full 16/16 Thuyết Minh

Ước Mơ ...

Tiên Nữ Giáng Trần - I Need A Fairy (2012)Full 100/100 Thuyết minh

Tiên Nữ ...

Ngày Định Mệnh - Ngày Thảm Họa (2015)Full 20/20 VietSub

Ngày Định ...