Hổ Thẹn - Shame (2011)101 phút

Hổ Thẹn ...

Khúc Hát Trong Lòng Tuổi Trẻ - Inside Llewyn Davis (2013)104 phút

Khúc Hát ...

Never Let Me Go (2010)90 phút

Never Let ...

Gatsby Vĩ Đại - The Great Gatsby (2013)95 phút

Gatsby Vĩ ...

Tay Lái Siêu Hạng - Drive (2011)98 phút

Tay Lái ...

Ma Lực Đồng Tiền - Wall Street 2: Money Never Sleeps133 phút

Ma Lực ...

Quyền Bầu Cử - Suffragette106 phút

Quyền Bầu ...

Lánh Đời - Far From The Madding Crowd119 phút

Lánh Đời ...

Bài Học Đầu Đời - An Education100 phút

Bài Học ...