Kỷ Băng Hà 3: Khủng Long Thức Giấc - Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs (2009)94 phút

Kỷ Băng ...

Giáng Sinh Của Ma Mút - Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)22 phút

Giáng Sinh ...

Đội Quân Tí Hon - Small Soldier108 phút

Đội Quân ...

Vụ Án Thomas Crown - The Thomas Crown Affair113 phút

Vụ Án ...

Kỷ Băng Hà 4: Lục Địa Trôi Dạt - Ice Age 4: Continental Drift88 phút

Kỷ Băng ...

Kẻ Phá Hủy - Demolition Man115 phút

Kẻ Phá ...

Kỷ Băng Hà 3 : Khủng Long Thức Giấc - Ice Age : Dawn Of The Dinosaurs94 phút

Kỷ Băng ...

Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan - Ice Age 2: The Meltdown83 phút

Kỷ Băng ...

Kỷ Băng Hà - Ice Age81 phút

Kỷ Băng ...