Siêu Vi Trùng - Bug (2006)102 phút

Siêu Vi ...

Sát Thủ Joe - Killer Joe (2011)100 phút

Sát Thủ ...

Luật Chiến Tranh - Rules Of Engagement (2000)128 phút

Luật Chiến ...

Đầu Mối Pháp - The French Connection (1971)104 phút

Đầu Mối ...

Quỷ Ám - The Exorcist (1973)120 phút

Quỷ Ám ...

Cuộc Săn - The Hunted94 phút

Cuộc Săn ...