Bảy Tay Súng Oai Hùng - The Magnificent Seven Ride

Bảy Tay ...

Hổ Thẹn - Shame (2011)101 phút

Hổ Thẹn ...

7 Tay Súng Oai Hùng - The Magnificent Seven (1960)128 phút

7 Tay ...

Háo Hạm Trên Trường Giang - The Sand Pebbles (1966)182 phút

Háo Hạm ...

Người Tù Khổ Sai - Papillon (1993)155 phút

Người Tù ...

Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại - The Great Escape Vietsub (1963)172 phút

Cuộc Đào ...

Tù Khổ Sai - Hunger Vietsub (200896 phút

Tù Khổ ...

Pháo Hạm Trên Trường Giang - The Sand Pebble182 phút

Pháo Hạm ...

Tòa Tháp Địa Ngục - The Towering Inferno165 phút

Tòa Tháp ...

Người Tù Khổ Sai - Papillon151 phút

Người Tù ...