Trái Tim Dũng Cảm - Brave Hearts: Umizaru (2012)116 phút

Trái Tim ...

Thất Cảnh Đặc Nhiệm - Wild 7109 phút

Thất Cảnh ...

Lớp Học Ám Sát - Assassination Classroom110 phút

Lớp Học ...

Cô Giáo Bóng Chuyền - Oppai Volleyball102 Phút

Cô Giáo ...