Trở Về Tuổi Thơ - About A Boy (2002)108 phút

Trở Về ...

Bánh Mỹ 1 - American Pie (1999)95 phút

Bánh Mỹ ...

Cuộc Sống Tốt Đẹp - A Better Life98 phút

Cuộc Sống ...

La Bàn Vàng - The Golden Compass103 phút

La Bàn ...

Chạng Vạng 2: Trăng Non - The Twilight Saga: New Moon130 Phút

Chạng Vạng ...