Kỷ Băng Hà 3: Khủng Long Thức Giấc - Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs (2009)94 phút

Kỷ Băng ...

Thành Phố Robot - Robots (2005)91 phút

Thành Phố ...

Vẹt Đuôi Dài - Rio (2011)90 phút

Vẹt Đuôi ...

Vẹt Đuôi Dài 2 - Rio 2 (2014)101 phút

Vẹt Đuôi ...

Vẹt Đuôi Dài Vietsub, Rio Vietsub (bản Đẹp Thuyết Minh Tiếng Việt) (2011)86 phút

Vẹt Đuôi ...

Kỷ Băng Hà 3 : Khủng Long Thức Giấc - Ice Age : Dawn Of The Dinosaurs94 phút

Kỷ Băng ...

Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan - Ice Age 2: The Meltdown83 phút

Kỷ Băng ...

Kỷ Băng Hà - Ice Age81 phút

Kỷ Băng ...