Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)115 phút

Chạng Vạng ...

Ngài Holmes - Mr. Holmes104 phút

Ngài Holmes ...

Quyền Lực Thứ 5 - The Fifth Estate128 phút

Quyền Lực ...

Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga : Breaking Dawn - Part 2115 phút

Chạng Vạng ...

Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 1 - The Twilight Saga : Breaking Dawn - Part 1117 phút

Chạng Vạng ...